27 januari, 2017 admin

Key Code’s Spärrlinje

Key Code Security Spärrlinje

Key Code har i flera år sökt efter att skydda befolkningen från elektroniska attacker mot deras privata ekonomi eller deras företags ekonomi på nätet. Key Code erbjuder en spärrtjänst som man kan aktivera genom att ringa en Spärrlinje, detta gör att Key Code stänger ner alla dina värdehandlingar som du har specifikt skyddat under dem, för att göra så att tjuven kapas från tillgångarna.
Att ha en spärrlinje på ”Speed-dial” kan vara en kritiskt nödlösning, när alla tekniska resurser är använda och man måste klicka på den stora röda knappen. Ibland kan det vara behövligt att förlora lite för att skydda mycket, men om man har Key Code’s Spärrtjänst så kan man ringa spärrlinjen när man vill och stänga ner alla saker som man har under Key Code.

Key Code Security Spärrtjänst

Hur fungerar det kan man fråga. Genom att placera dina värdehandlingar under Key Code så kan man effektivt stänga ner dem, när faran är framme såklart. Det finns väldigt få saker som är mycket mer effektivt än att totalt spärra något. Detta som sagt innan gör man genom att ringa sin spärrlinje för en snabb och effektiv lösning på ett problem som bara existerar i en modern värld.

Det är ingen nyhet att på senaste tiden har stölderna på nätet ökat och människor runt om hela världen råkar ut för identitet stöld och kort stöld, då är det väldigt smidigt att ha en snabb lösning när till hands, och det är där Key Code kommer in med sin spärrlinje.

Man kan tro att man är säker, genom att bara ta till vanliga åtgärder men i dagens samhälle så är inte detta längre möjligt eftersom ju säkrare säkerheten blir ju smartare blir tjuven. Eftersom de måste också anpassa sig efter den moderna världen. Men det finns inte mycket de kan göra när man väl har spärrat att totalt bli utestängd från din värdehandlingar innebär ett stop för tjuven.